ProjeTechnologyYazılım

Bulls and Cows Oyunu

Geliştirilecek olan yazılım bir bilgisayar ile kullanıcı arasında oynanan bir oyun olacaktır. Buna göre yazılım
ve kullanıcı rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı bir sayı tutacaklar. Yazılım, kullanıcının tahmin ettiği
sayıyı bulmaya, kullanıcı da bilgisayarın tahmin ettiği sayıyı bulmaya çalışacak. Tahminler sonucunda
tutulan sayı ile ilgili ipuçları verilecek. Eğer tahmin edilen sayı içinde tutulan sayının rakamlarından varsa
ve basamak değeri doğruysa “+” değer olarak ipucu verilecek, basamak değeri yanlış ise “-” değer ipucu
olarak verilecektir. Örneğin bilgisayar 5483 sayısını tutsun ve kullanıcı 3468 tahmini yaptığında 4 sayısının
basamak değeri doğru olduğu için +1, 3 ve 8 sayısının basamak değeri yanlış olduğu için -2 değeri
dönülecektir.
Yukarıdan anlatılan kurallar çerçevesinde aşağıdaki gibi bir yazılım geliştirilmesi istenmektedir.
– Yazılımın rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı sayı tutması sağlanacak
– Kullanıcıdan rakamları birbirinden farklı 4 farklı basamaklı sayı tutması istenecek. (Kullanıcı
tuttuğu sayıyı hiçbir şekilde yazılıma bildirmeyecek)
– Yazılım kullanıcının sayısını doğru tahmin edene kadar, ya da kullanıcı yazılımın sayısını doğru
tahmin edene kadar
o Yazılım, kullanıcının sayısını tahmin edeceği 4 basamaklı bir sayı üretecek. Tahmin edilen
bu sayıya göre kullanıcı yazılıma ipucu verecek
o Kullanıcıdan, yazılımın tuttuğu sayıyı tahmin etmesi istenecek ve kullanıcının girdiği
sayıya göre yazılım ipucu verecek
Geliştirilecek olan yazılımla ilgili olarak aşağıdaki uyarıları ve önerileri göz önünde bulundurmanız tavsiye
edilmektedir.
– Geliştirilecek yazılım herhangi bir programlama dili (C++, Java, C# vs) ile geliştirilebilir.
– Geliştirilecek yazılım da hata durumlarını ele almanız beklenmektedir.
– Geliştirilecek yazılımın kullanıcı ara yüzü olması çözümünüze artı değer katacaktır.
– Geliştirilecek yazılımın çoğu durumda kullanıcıdan daha başarılı olması beklenmektedir.
– Geliştirilecek olan yazılımın kaynak kodlarında açıklama satırlarının olması beklenmektedir.
– Geliştirilecek olan yazılımın basit kullanma ve derleme kılavuzunun olması beklenmektedir.
– Geliştirilecek olan yazılımın GitHub üzerinden paylaşılması beklenmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *